JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

Lektorka získala rozsáhlé zkušenosti s řešením mezinárodních zakázek jako vedoucí právního oddělení společnosti MND Drilling & Services, a.s. a dále v rámci své advokátní praxe. Dlouhodobě se specializuje na problematiku smluv se zahraničními partnery, realizace investičních celků (mimo jiné dle FIDIC) i menších stavebních zakázek, řešení reklamací díla či zboží apod. Je držitelem CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem a lektorem ICC ČR.

Seznam školení lektora JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D.

  • více
    ONLINE školení: Dobrá smlouva o dílo – prevence proti problémům při realizaci stavby 20. 4. 2021
    Cena 3 751,00 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více