Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

Vystudoval práva na univerzitě v Praze a Pasově. Dlouhodobě se zabývá problematikou veřejných zakázek, transparentním fungováním samospráv nebo kontrolou městských obchodních společností.
Od roku 2019 je předsedou Oživení, o.s. a garantem Rekonstrukce státu.

Partneři

Více