Petr Kypr

Na MZV působí od roku 1990, třikrát zastupoval ČR jako velvyslanec v zahraničí a zastával vedoucí funkce v ústředí (zakladatel a ředitel Diplomatické akademie MZV, vrchní ředitel MZV pro komunikaci, ředitel odboru analýz a plánování, vedoucí seniorní analytické skupiny,..). Zúčastnil se mise EC MM za války v bývalé Jugoslávii. Obdržel několik zahraničních vyznamenání.
V současné době pracuje pro Diplomatickou akademie MZV a pro další státní instituce jako konzultant a hodnotitel.
Publikační činnost, přednášky: sborník „Má ČR národní zájmy“ (ÚMV Praha 1992) a další sborníky (poslední MUNI 2011…), množství článků k zahraniční politice, diplomacii a vzdělávání, řada vystoupení v médiích; přednášky na UK (především FSV), MUNI, UP Olomouc a na dalších universitách.
Hovoří anglicky, rusky, slovinsky, chorvatsky, srbsky.

Seznam školení lektora Petr Kypr

  • více
    Organizace akcí na diplomatické a státní úrovni 13. 5. 2021
    Cena 3 993,00 Kč (včetně DPH)

Partneři

Více