Všechny novinky

„Zákon je mrtev! Ať žije zákon!“ - 6. ročník konference OTIDEA

Dne 1. 10. 2015 se uskutečnil již VI. ročník odborné konference VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2015/2016 „Zákon je mrtev! Ať žije zákon!“
Nad konferencí převzal záštitu ministr vnitra Milan Chovanec, prezident Hospodářské komory České republiky Vladimír Dlouhý a místopředseda Poslanecké sněmovny ČR Petr Gazdík. Moderována byla Martinem Veselovským, moderátorem prvního publicistického videokanálu na českém internetu „Drtinová Veselovský TV“.

Řečníci se zabývali aktuálními i ožehavými tématy, které s problematikou veřejných zakázek úzce souvisí, zejména návrhem nově připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek. Ten dále souvisí s přijetím tří evropských směrnic regulujících oblast veřejného zadávání, jejichž obsah je nezbytné implementovat do vnitrostátního právního řádu, a to již do dubna 2016.

Vystupovali:
 • Zita Táborská, predsedníčka Úradu pre verejné obstarávanie Slovenké republiky
 • Kateřina Koláčková, místopředsedkyně představenstva a vedoucí oddělení veřejných zakázek společnosti OTIDEA a.s.
 • Irena Bartoňová Pálková, viceprezidentka Hospodářské komory
 • Jan Farský, Poslanec Parlamentu ČR za Liberecký kraj, místopředseda Ústavně právního výboru a člen Podvýboru pro justici a místní samosprávu a Podvýboru pro veřejnou správu a E-Government
 • Jan Šrytr, právník společnosti Frank Bold, specialista na fungování veřejné správy a zadávání veřejných zakázek s kvalitativními kritérii
 • Stanislav Bogdanov, vedoucí oddělení správy národního elektronického nástroje a elektronických tržišť MMR ČR
 • Helena Válková, právnička se specializací na trestní právo a kriminologii, vysokoškolská profesorka a politička
 • Martin Kameník, člen expertní skupiny MMR k ZVZ, předseda sdružení Oživení, o. s.
 • Jaroslav Kračún, Europian Commission DG Internal Market and Services
 • Marek Bena, specialista na veřejné zakázky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod
 • Lukáš Wagenknecht, ekonom, auditor, specialista na finanční řízení a audit se zkušenostmi prvního náměstka ministra financí ČR
 • Kateřina Černá, tajemnice úřadu Městské části Praha 13
 • Vladimíra Dvořáková, politoložka, vedoucí Katedry politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Josef Chýle, místopředseda a vedoucí sekceveřejných zakázek na ÚOHS                     
Součástí konference byla rozsáhlá studie o stavu veřejných zakázek v ČR, kterou připravila pořádající společnost OTIDEA a. s., ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou managementu a ekonomiky, a neziskovou organizací Oživení, o. s. Odborná zpráva v rámci analýz agregovaných dat z období 2010 – 2014 a analýzy vlastního průzkumu v letech 2013 – 2015 mapuje změny v prostředí administrace veřejných zakázek.

Konference se zúčastnilo 233 zájemců, z toho 142 zadavatelů veřejných zakázek a 91 dodavatelů. Zastoupeno bylo 12 krajů České republiky. Účastnili se také zájemci ze Slovenské republiky. 

Partneři

Více