Všechny události

NOVĚ AKREDITOVANÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

S příchodem nového zákona o zadávání veřejných zakázek jsme pro naše klienty připravili unikátní vzdělávací programy akreditované Miniterstvem vnitra ČR .

Jde o semináře, které jsou určeny pro úředníky uzemních samosprávných celků a vedoucí úřadníky, kteří jsou zadavateli z pohledu veřejných zakázek.


Jedná se o unikátní programy, které velmi interaktivní formou simulují reálné zadávací řízení. Maximální počet účastníků na všech seminářích je, vzhledem k exkluzivitě vzdělávacích programů, dostatečné srozumitelnosti a individuálnímu přístupu ke všem účastníkům, velmi omezen.

Absolventi vzdělávacích programů zde získají veškeré potřebné znalosti pro úspěšné zadávání veřejných zakázek a schopnost správné analýzy organizace zadávacích řízení, naučí se minimalizovat riziko porušení zákona, takže vysoce zefektivní činnost zadavatele při zadávání veřejných zakázek a úspěšně zhodnotí investované prostředky.

Každý účastník obdrží po absolvování vzdělávacího programu celostátně platný certifikát a po absolvování všech čtyř programů obdží spolu s certifikáty také zlatý certifikát  OTIDEA

KLUB OTIDEA nabízí po celý rok možnost využití 20% slevy na veškeré akce pořádané společností OTIDEA, 30% na vybrané akce OTIDEA, pozvání zdarma na vybraná setkání a mnoho dalších výhod.


  

Partneři

Více